REPORTATGE

Catalunya ha de trencar definitivament el "vol i dol" que durant molts anys ha marcat el tarannà de la seva política pel que fa a la seva relació amb Espanya. Els catalans han de decidir d'una manera clara i rotunda quina volen que siguin els paràmetres polítics, econòmics, socials que marquin el futur del principat i el seu paper en el conjunt de l'Estat. Tots els altres temes que en aquest moment marquen l'agenda política catalana no són, en realitat, res més que una mostra palesa i continua d'aquesta indeterminació política que traspua de les complexíssimes relacions catalano-espanyoles: el finançament econòmic, el grau de poder polític català, el tema de la llengua, la capacitat catalana d'actuar a l'estranger, especialment en les institucions de la U.E., o la mancança evident d'infraestructures que pateix el país deriven d'una Constitució que, tot i els seus èxits, no ha tancat definitivament el model d'Estat i amb el pas dels anys s'ha mostrat incapaç d'assegurar un encaix còmode de Catalunya dintre Espanya.

L'eix bàsic d'aquest debat hauria de ser una modificació de determinats aspectes del text constitucional espanyol. Si aquest debat no es fa però, les solucions que es donin per tancar definitivament la relació Catalunya-Espanya seran inútils i fictícies.
Els partits polítics d'àmbit estatal, si tinguessin una autèntica visió d'Estat, haurien de mirar més enllà de circumstàncies conjunturals, de buscar rèdits electorals, i afrontar sense por la reforma que la Constitució Espanyola necessita. En cas de no fer-se, es corre el perill que d'una manera lenta, però inexorable, una gran part de la població catalana, especialment la mes jove i la més qualificada, se sentí cada cop més allunyada de la realitat espanyola, o per dir-ho en paralues de polítics actuals, sentí una profunda desafecció envers la realitat de l'Estat. La sensació de model esgotat encara pot augmentar més entre sectors que en general han estat històricament poc proclius a aventures polítiques: gran part de l'empresariat català, determinats sectors de l'alta burgesia i especialment en una gran classe mitja de la ciutadania, si creuen que a més des del punt de vista econòmic Catalunya esdevé greument perjudicada, perquè l'Estat espanyol ja no li aporta, sinó que més aviat li treu amb l'existència d'un model econòmic insostenible fonamentat amb una falsa solidaritat com ho demostren els resultats de les balances fiscals publicades.

LES QUATRE REFORMES CONSTITUCIONALS MÉS BÀSIQUES
1) La modificació de l'article 2 que hauria de considerar Espanya una nació de nacions i establir una relació d'igualtat entre Espanya i Catalunya amb la creació d'òrgans comuns i col•legiats.
2) Cal també el canvi absolut del títol VIII (el que parla de l'organització territorial de l'Estat.
3) S'haurien de reformar els mecanismes de col•laboració econòmica,
4) Per últim, les vies de reforma constitucional i estatutàries estipulades resulten del tot insuficients per emmarcar la nova relació política.
5) N'hi haurien d'altres: el paper de la Corona o del Senat, però només que s'abordessin les quatre esmentades primer ja seria un pas endavant.

Vols tenir titulars a la teva web?

Ja tenim guanyadora de la tarjeta regal IKEA 100€. Fes-te admirador/a per participar i opinarREPORTATGE | Compartir a Facebook | Parla a Twitter | Envia a LatafaneraDisqus